Ergoterapi Nedir?

Ergoterapi Nedir?

Ergoterapi Nedir? Ergoterapinin Amaçları Nelerdir?

Ergoterapi, okupasyonlar yoluyla sağlığı ve refahı geliştirmekle ilgilenen danışan merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin birincil amacı, insanların günlük yaşam aktivitelerine katılmalarını sağlamaktır. Ergoterapistler bu sonuca, yapmak istedikleri, ihtiyaç duydukları veya yapmaları beklenen rollere girme yeteneklerini geliştirmek için insanlarla ve topluluklarla birlikte çalışarak veya okupasyonel angajmanlarını daha iyi desteklemek için aktiviteyi veya ortamı değiştirerek ulaşırlar (WFOT 2012).

Ergoterapi, insanları iyileşmeyi kolaylaştırmak ve kendileri için önemli olan faaliyetleri (okupasyon) yapmalarını engelleyen engellerin üstesinden gelmek için güçlendirmek için pratik destek sağlar. Bu destek, insanların hayatın her alanında bağımsızlığını ve memnuniyetini artırır.

Ergoterapide, kişilerin toplumsal katılımını etkileyen fiziksel, duygusal, sosyal ve çevresel faktörler değerlendirilerek bunları ortadan kaldırmak veya azaltmak için gerekli müdahaleler yapılmaktadır (WFOT).

Ergoterapistler, danışanlarına sağlıklı ve tatmin edici bir yaşam sürmek için ihtiyaç duydukları veya yapmak istedikleri faaliyetleri gerçekleştirmelerine yardımcı olarak, her yaştan insanla çalışırlar.

Kısacası; kişi merkezli bir sağlık mesleği olan ergoterapi, kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Amacımız; danışanlarımızı bize bağımlı değil, en kısa sürede bizden bağımsız kılmaktır.

Ergoterapi Çalışma Alanları:

Bilişsel (Kognitif) Rehabilitasyon

Bilişsel rehabilitasyon, bilişsel, duygusal veya davranışsal problemleri olan kişilerin kendine bakım, iş ve üretici aktiviteler ve serbest zaman aktivitelerinde maksimum bağımsızlığa ulaşmalarını ve toplumsal katılımını üst seviyeye çıkartarak yaşam kalitelerini arttırmayı amaçlar. Bilişsel rehabilitasyon, kişinin bilgiyi işleme ve yorumlama kapasitesini arttırarak aile ve toplumsal yaşamın her alanında fonksiyonelliğini arttırır.

Çevresel Düzenleme

Normal yaşlanma sürecinin bir parçası olarak yetenekler azaldığından veya bir engel durumu mevcut olduğunda, bağımsızlığınızı korumak ve evde güvenli bir şekilde yaşlanmak için yardım veya değişiklikler gerekebilir. Bir ergoterapist, bağımsızlığı ve güvenliği artırmaya yönelik tavsiyelerini isteklerinize, ihtiyaçlarınıza, becerilerinize, ortamınıza, bütçenize ve diğer kriterlerinize uygun olacak şekilde sizinle birlikte çalışarak organize eder

El Rehabilitasyonu

El rehabilitasyonu, tipik olarak el ve kolun fonksiyonel kullanımını optimize etmek için ortopedik temelli üst ekstremite koşullarının tedavisi ile ilgilidir. Ek olarak ergoterapistler bu alanda, kişilerin yaralanma sonrasında etkilenen günlük yaşamlarını ve aktivitelerini organize ederler.

Geriatrik Rehabilitasyon

Geriatrik rehabilitasyon, yaşlı bireylerde fizyolojik kayba veya hastalığa bağlı gelişen fonksiyonel kötüleşmenin önlenmesi, geciktirilmesi, en aza indirilmesi veya tersine çevrilmesi amacı ile verilen hizmetlerin tamamını ifade eder. Ergoterapistler yaşlı bireylerin günlük yaşamlarındaki en temel faaliyetlerine odaklanırlar. İnsanlar yaşlandıkça, çoğumuzun hafife aldığı günlük işleri yapma yeteneklerini kaybedebilirler. Çiğnemek ve yutmak, banyo yapmak, tuvalete gitmek, yatağa girip çıkmak ve mesanemizi ve bağırsaklarımızı kontrol etmek gittikçe zorlaşabilir. Ergoterapistler geriatrik rehabilitasyonda kişilerin bireysel sorun ve zorluklarına yönelik müdahalelerde bulunurlar.

Nörolojik Rehabilitasyon

Nörolojik rehabilitasyon inme, omurilik yaralanması, kafa travması, multiple skleroz (MS), parkinson, myopati, sinir yaralanmaları, yüz felci gibi beyin ve sinir hastalıkları sonucunda meydana gelen felçlerin, hareket, denge ve duyu bozukluklarının tedavisini içeren bir dizi programdan oluşur. Ergoterapistler, bir bireyin günlük yaşamında olabildiğince bağımsız olmasını desteklemek ve kolaylaştırmak amacıyla rehabilitasyon programlarını oluştururlar. Bazı hastalar için bu, planlama veya hafıza gibi azaltılmış bilişsel işlevlerin iyileştirilmesine odaklanmayı içerebilirken, diğerleri için daha çok, iyi tasarlanmış konut, yardımcı teknoloji veya ekipman yoluyla bağımsızlığın önündeki fiziksel engellerin kaldırılmasına odaklanabilir. Müdahale her zaman hedefe yöneliktir, kişiye özgüdür ve ne şekilde olursa olsun bağımsızlığı en üst düzeye çıkarmak ve mümkün kılmak etrafında odaklanır.

Pediatrik Rehabilitasyon

Pediatrik rehabilitasyon çocuklardaki mevcut kapasitenin ortaya çıkarılarak geliştirilmesi, saptanan rahatsızlıkların rehabilite edilmesi, çocuğun olabilecek en üst seviyede günlük yaşamında bağımsız yaşaması amacıyla uygulanan tedavilerin bütünüdür. Ergoterapistler, çocukların gün boyunca yaptıkları tüm aktivitelerde bağımsız ve başarılı olmalarına yardımcı olmak için çocuklarla ve aileleriyle birlikte çalışırlar.

Psikiyatrik Rehabilitasyon

Psikiyatrik rehabilitasyon, tıpkı fiziksel rehabilitasyon gibi, ruhsal hastalıkları nedeniyle bireylerde meydana gelen olumsuz yaşantıları ve temel yaşam becerilerini etkileyen kısıtlılıklan ortadan kaldırmayı veya azaltmayı sağlar.Ergoterapi’nin 100 yıllık geçmişinin dayandığı temel ruh sağlığıdır. Ergoterapistler psikiyatrik rehabilitasyonda, hasta ve bakım veren eğitimleri, yaşam yönetimi becerilerinin geliştirilmesi, bağımsızlığın arttırılması amacıyla yapılan günlük yaşam adaptasyonları, duygusal sorunlarla başa çıkmak için başa çıkma mekanizmaları geliştirmek gibi bir dizi alanda psikiyatrik hastalarla birlite çalışırlar.

Bilgi ve randevu için hemen iletişime geçin !