Bizi Ziyaret Edin
Beylikdüzü
Çalışma Saatleri
Pazartesi - Cuma : 08:00 - 17:00
Görsel İşlemleme
Görsel İşlemleme

Görsel İşlemleme Nedir?

Görme, çevreden en geniş bilgiyi almamızı sağlayan duyusal sistemimizdir. İnsanlar dünya hakkında bilgi toplamak için görme duyularına güvenir. Çevrenin aydınlanma, kontrast, patern ve boyut gibi görsel bileşenleri aracılığı ile çevre ile etkileşim kurar ve öğrenebiliriz. Beyin yaralanması, yaşlılık, göz hastalığı ya da başka ne sebeple olursa olsun görme bozukluğuna sahip bireyler özellikle çevreden ve o çevrede gerçekleşen görünürlükten etkilenirler. Terapistler çevredeki görünürlüğü artırmak ve kişinin mevcut görsel işlemleme becerilerini en iyi seviyede kullanabilmesini desteklemek için görevin ve çevrenin bazı özelliklerinde değişiklikler yapar. Bu değişiklik, kişi için anlamlı olan aktivitenin ve okupasyonel gerekliliklerin belirlenmesi ile yapılır. Değerlendirme sonuçlarına göre müdahale planlanır.

Görsel İşlemleme Süreçleri

Görsel işlemleme süreçleri görsel beceriler, uzaysal süreçler ve görsel algıyı kapsamaktadır. Uzaysal yetenekler uygun bir görme alanı ve göz hareketlerinin kontrolünün yanı sıra bu becerilerin görsel algısal beceriler ile uyumlu olmasını gerektirir.

Görme yolları hasara uğrarsa ne olur?


Hemianopsi: Bir görme alanının nazal veya temporal yarısıni görememe durumudur. Kuadrantanopsi: Görme alanının dörtte birini görmeme durumudur. Görme defekti üstte ise üst, altta ise alt kuadrantanopsi denir. Homonim Hemianopsi: Bir gözün temporal, öbür gözün nazal yarıyı görememesi durumudur. Homonim görme alanı defektleri, görülmeyen yarının sağda veya solda oluşuna göre adlandırılır. Kuadrantanopsiler için de aynı adlandırma kuralı geçerlidir. Yalnız burada “üs” veya “alt” kelimesini eklemek gerekir; sağ üst homonim kuadrantanopsi, sol üst homonim kuadrantanopsi gibi.
Heteronim Hemianopsi: Her iki gözün temporal veya nazal yarılarını görememe durumudur. Bunlardan birincisine bitemporal, ikincisine binazal hemianopsi denir. Bitemporal hemianopsi optik kiazma lezyonunu gösterir. Özellikle hipofiz tümörlerinde görülür.

Görsel Algısal Bozukluklar

Görsel algısal bozukluklar birçok farklı nedenle oluşabilmektedir. Aşağıda görsel algısal bozukluklar ve ilişkili tanımları verilmiştir.

Aleksi: Yazılı veya basılı kelimeleri tanımlamakta zorluk, okuma yitimidir.

Yapısal (Constructional) Apraksi: Basit dizaynları kopya etmekte veya inşa etmekte zorluktur.

Derinlik Algısı ( Stereopsis): Uzaklık ve derinlikleri hesaplayabilme yeteneğidir. Derinlik algısı binoküler görme ile monoküler görme ipuçlarının birleşimi ile oluşur.

Topografik Disoryantasyon: Alışkın olunan rotalarda veya yeni rotaları takip etmekte zorluk. Topoğrafik oryantasyon: Neredeyim? (Uzayda kendilik bilgisi) Nereye gitmem gerekiyor? (hedef) Nasıl giderim? (eylem) bilgilerini gerektirir.

Unilateral Uzaysal İhmal: Etkilenmiş hemisferde temsil edilen duyusal uyaranlara cevap oluşturmakta yetersizlik.

Unilateral Görsel İhmal: Uzayın bir tarafından gelen görsel uyaranı tanımlamakta güçlük.

  •  Görsel Agnozi: Yeterli kognisyon, dil becerisi, görme keskinliği veya görme alanı olmasına rağmen objeyi görerek tanımlamakta güçlük.
  •  Prosopognozi: Görsel algı ve obje tanımlaması olmasına rağmen yüzleri tanımlayamamak.
  •  Obje agnozisi: Objeleri yalnızca görerek tanımlayamamak.
  •  Akromotopsi: Farklı renkleri ayırt edememek.
  •  Simultanagnosi: Resmin bütününü veya oluşturan parçaları algılayamamak.
Sohbet Başlat
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?