Bizi Ziyaret Edin
Beylikdüzü
Çalışma Saatleri
Pazartesi - Cuma : 08:00 - 17:00

Unilateral İhmal Nedir?

Unilateral ihmal, genellikle inme, kafa travması ve tümör gibi nedenlere bağlı olarak özellikle sağ hemisfer hasarı sonrası meydana gelen heterojen algısal bir bozukluktur. Çalışmalarda da berlirtildiği gibi negatif prognoz belirtisi olan unilateral ihmalin semptomları rehabilitasyon sürecini sekteye uğratarak kişilerin yaşam kalitesini düşürür. Buna bağlı olarak semptomların iyi değerlendirilip kapsamlı bir rehabilitasyon programının çizilmesi önem kazanır.

Unilateral ihmal bazen günlük yaşam akivitelerini ciddi anlamda sekteye uğratacak kadar belirgin bir klinik görüntü ile bazende testlere yansımadığı halde günlük yaşamda oluşturduğu problemler ile karşımıza çıkabilir. Bundan dolayı birden fazla değerlendirmenin kullanılması ve kağıt-kalem testlerinin performansa yönelik değerlendirmeler ile desteklenmesi gerekir.

Unilateral ihmal rehabilitasyonun içeriği konusunda her ne kadar fikir birliğine varılamamışsa da yapılan değerlendirmeler ışığında ergoterapi bakış açısı içerisinde prognoza göre seçilecek kanıt düzeyi yüksek müdahale yaklaşımları kullanılmalıdır.

Unilateral ihmal, sıklıkla sağ serebral hemisfer lezyonu sonrası oftalmolojik testte görme alanının sağlam olmasına rağmen, kişilerin lezyonun karşı tarafındaki alanda bulunan uyarılara cevap verememe, yönelememe ve dikkat etme yeteneğinin bozulmasından oluşan zorlayıcı ve karmaşık bir sendromdur . Bu durum, genellikle hemispatial ihmal, tek taraflı ihmal veya hemi-dikkatsizlik olarak adlandırılır. Genellikle sağ hemisfer lezyonlarında görülmesine rağmen sol hemisfer hasarı sonrası da oluşabilir. Sağ hemisfer hasarı sonrası oluşan sol ihmal daha ciddidir ve daha uzun sürer.

İnme sonrası unilateral ihmal görülme oranı yaklaşık olarak %40 düzeyinde olup bu oran sağ hemisfer hasarında artmaktadır. İnmeyi takiben sık görülen ihmal bulguları, ilk aylardaki spontan iyileşmeye rağmen nörolojik olaydan bir yıl sonra bile aşikardır ve hastaların yaklaşık 1/3’ünde kronikleşmiş olarak görülür. Bu durum olarak günlük yaşam aktivitelerini etkiler ve rehabilitasyonu engeller.

İhmal birçok alt tipi bulunan heterojen bir sendromdur. Uzaysal alanlara gör kişisel (vücut alanı), kişinin çevresindeki (uzanma alanı) ve kişinin dışındaki (uzak alan) ihmal olmak üzere üçe ayrılabilir.

  •  Kişisel ihmal; görsel-algiıal ya da dikkat bozuklukları sonucu serebral lezyonun karşı tarafındaki vücut alanına (kişisel alan) yönelme ve cevap vermede yetersizlik olarak tanımlanır.
  •  Kişinin yüzünün yarısını tıraş edememesi, makyajını yapamaması ve saçının yarısını tarayamaması gibi örnekler kişisel ihmalin klinikteki görüntüsüdür.
  •  Kişi çevresindeki ve dışındaki ihmal; serebral lezyonun karşı tarafında kişinin çevresindeki ve dışındaki alanda bulunan görsel uyarıya dikkat edememesi ya da ihmal etmesi durumudur. Bağımsız olarak ya da hemianopsi gibi görsel bozukluklar ile beraber görülebilir.
  •  Kişinin çevresindeki yani kolunun uzanabileceği alan içerisindeki ihmal klinikte; tabağının sol tarafındaki yiyecekleri yiyememesi, lavabonun ya da masasının sol tarafındaki eşyaları görememesi, okuyamaması vb. şeklinde görülür.

 

  •  Kişi dışındaki ihmal ise klinikte; yürürken kaybolması, çıkışı bulamaması, soldan gelen sesleri lokalize edememesi vb. şekillerde görülür.

Kişisel, kişi çevresindeki ve kişi dışındaki ihmal tabloları klinikte ayrı ayrı ya da beraber görülebilir. Bununla beraber allosentrik (çevre/obje merkezli) ve egosentrik (kişi merkezli) ihmal olarak da sınıflandırma yapılabilir. Allosentrik ihmal, lezyonun karşı tarafındaki uyaranın uzaydaki pozisyon ve lokalizasyonu algılamada yetersizlik ile karakterizedir. Egosentrik ihmal ise; lezyonun karşı tarafındaki alanda lokalize olan herhangi bir uyarıya dikkat edememe durumudur. Duyusal ya da motor ihmal görülebilir. Lezyonun karşı tarafındaki görsel alanda sunulan görsel uyaranları tespit edememe ya da sözel uyaranlara ya da seslere dikkat edememe duyusal ihmal olarak tanımlanır. Motor ihmal; primer motor ya da duyusal defisit olmaksızın lezyonun karşı tarafındaki ekstremiteyi spontan kullanamama durumudur.

Tabağın sol tarafındaki yiyecekleri yememe, gazete okurken satır başını atlama, giysilerin sol tarafinı giymeme, sol taraftaki engellere takılma gibi günlük yaşam aktivitelerine yansıyan ihmalden kaynaklanan problemler rehabilitasyonda fonksiyonel performansta azalmaya neden olur.

Sohbet Başlat
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?