Bizi Ziyaret Edin
Beylikdüzü
Çalışma Saatleri
Pazartesi - Cuma : 08:00 - 17:00
Ev Düzenlemeleri
Ev Düzenlemeleri

Yaşama mekanları, oturma, dinlenme, konuk ağırlama, televizyon izleme, müzik dinleme, çeşitli hobilere ilişkin uğraşılar, yemek yeme gibi eylemlerin gerçekleştiği mekanlardır. Gün içinde en çok vakit geçirilen yerler olarak yaşama mekanlarının organizasyonunda en önemli faktörler mekan büyüklüğü, donatı yoğunluğu ve donatıların örgütlenme biçimidir. Mekanın büyüklüğü yaşama mekanında gerçekleşecek eylem çeşitliliğine ve bu eylemler için gerekli donatı türlerine bağlı olarak değişebilir. Burada emniyet, ulaşım ve kullanım kolaylığının sağlayabilmesi için yeterli sirkülasyon alanının olması çok önemlidir.

Sirkülasyon alanının boyutları, baston, yürüteç ya da tekerlekli sandalye kullanımına bağlı olarak değişebilir. Tekerlekli sandalye kullanan kişilerin rahat manevra yapabilmesi için orta alanda en az 150cm x 150cm ebatlarında bir alan bırakılmış olmalıdır.

Yine emniyet açısından yerleşimde mobilyaların bu sirkülasyon alanlarına taşmamasına özellikle dikkat edilmelidir. Aksi takdirde çarpma, düşme gibi kazalar meydana gelebilir. Oturma grubu mekanda konuşma ve sohbeti aksatmayacak bir alanda ve sohbet mesafesi gözetilerek düzenlenmelidir. Mümkünse pencerenin önünde dışarıyı görebilecek şekilde bir koltuk yerleştirilmelidir. Televizyon karşısında da uzanarak ya da oturarak televizyon izlenebilecek rahat bir koltuk ve kanepe bulunmalıdır.

Koltuk ve sandalyeler çok alçak, çok yüksek ve çok derin olmamalı, oturup kalkarken destek sağlayacak kolçakları olmalıdır. Kişilerin zamanlarını büyük bölümünü geçirdikleri bir mekan olarak oturma odasında yer alan koltuk ve sandalyelerin omurgayı ve bacakları rahatsız etmeyecek şekilde bireylerin antropometrik özellikleri dikkate alınarak tasarlanmış olması önemlidir.

Sehpalar bir şeyler yiyip içerken eğilmeden kullanabilmek için biraz daha yüksek olanların tercih edilmesi daha işlevsel olabilir.

Depolamaya ilişkin mobilyalar, kullanım kolaylığı ve emniyet açısından rahat erişim sağlayacak boyut ve özelliklerde olmalıdır. Göz ve diz hizası arasındaki alanda bulunan depolama bölümleri rahat ulaşılan ve kolay görülen yerlerdir

Ev Düzenlemeleri
Ev Düzenlemeleri

Yatak odaları genellikle, yatma-uyuma, soyunma-giyinme, dinlenme vb. eylemlerin gerçekleştiği mekanlardır. Bu mekanlardaki temel eylem alanları; yatma, dinlenme ve depolamadır. Bu eylem alanlarının düzenlenmesinde bireylerin konforu, güvenliği ve kullanım kolaylığı gözetilmelidir. Bu bağlamda mekan büyüklüğünün yeterli olması ve bu mekanda gerekli olacak mobilya ve diğer ekipmanların bireylerin yaşamını kolaylaştıracak şekilde örgütlenmesi ve yatağın etrafında rahat bir sirkülasyon alanı bırakılması gerekir.

Yatak odası, banyo ve tuvalet birbirine yakın planlanmalı, özellikle yatak ile tuvalet arasındaki alanda dolaşımın engellenmesine neden olacak eşyalar bulundurulmamalıdır. Burada rahat ulaşılabilirlik önemlidir.

Yatağın yüksekliğinin çok alçak ya da yüksek olması çeşitli kazalara neden olabilir. Yatağın başucunda telefon, bardak, ilaçlar gibi sık sık ihtiyaç duyulan şeylerin koyulabileceği bir komodin bulunmalıdır.

Yatak odalarında genellikle giysilerin ve diğer kişisel eşyaların depolandığı elbise dolapları rahatlıkla görülebilir ve erişilebilir özellikte olmalıdır. Kullanım kolaylığı ve emniyet açısından diz ve göz yüksekliği arasında yüksekliği ayarlanabilir raflar olmalıdır. Dolap kapaklarının sürgülü ya da kolay kavranan kulplu olması işlevselliği arttıracaktır.

Mutfaklar temel olarak; yemek hazırlama, pişirme, yemek yeme ve bu eylemlere ilişkin depolamanın gerçekleştiği mekanlardır. Banyolar gibi ev kazanlarının sık yaşandığı mekanlardan biridir. Ergonomik tasarım prensiplerine uygun olarak tasarlanmış bir mutfak hem kullanıcısının gereksiz enerji harcamasına engel olur hem de kaza riskini azaltır.

Konutlardaki mutfakların tasarımında işlevsellik çok önemlidir. İşlevsel mutfak tasarımı için ekipmanlar eylem sırasına (tedarik etme-yıkama/hazırlama-pişirme-servis) göre dizilmeli, tezgahta yeterli çalışma alanı bırakılmalı ve gerektiğinde oturarak çalışmaya olanak verecek detaylar çözülmelidir. Her çalışma bölgesi için yeterli ve doğru planlanmış depolama alanı olması da hem işlevsellik hem de emniyet açısından önemlidir. Depolama alanları rahat erişim sağlanacak şekilde konumlandırılmalıdır.

Ergonomik tasarımda çalışma yüzeyi planlanırken optimum iş yüksekliğinin sağlanması hem sağlık hem de emniyet açısından önemli bir faktördür. Optimum iş yüksekliği yapılan işin niteliğine bağlı olarak değişmekle birlikte uygulamada mutfak tezgahı yüksekliği genellikle 90 cm yapılmaktadır, Bu yükseklik, ileri yaşlarda kaçınılmaz olarak görülen osteoporoza bağlı olarak, yaşlıların boylarının kısalması nedeni ile zaman içinde olması gerekenden yüksek kalmaktadır. Bu nedenle, kullanım kolaylığı sağlamak üzere mutfak alanı içinde en az 75 cm genişliğinde ve yerden 75-80 cm yükseklikte ikinci bir yüzey tasarlanmalıdır. Bu yüzey sadece yaşlıların yemek hazırlaması için değil, ayrıca hazırlanan yemeği başka bir odaya taşımak zorunda kalmadan, oturup yiyebilmeleri için de gereklidir.

Tezgahlarda bütün köşeler yuvarlatılmalı ve gün geçtikçe yaygınlaşan elektrikli küçük ev aletleri düşünülerek yeterince priz konulduğundan emin olunmalıdır.

Renk uygulamaları haliyle görünürlük üzerinde etki eder, Hollandalı profesörler ve Harward Üniversitesinden Skinner’in deneyleri rengin öğrenmenin bir öğesi olabileceğini kanıtlamıştır. Öğrenme ortamlarında genellikle beyaz ışıklandırma sistemi kabul edilir. Bunlar okullarda öğrenciler için hazırlanmış öğrenme koşullarıdır. Renk diğer bir yönde öğrenciyi öğrenmeye güdüleyen bir etmen de olabilir.

Eğitim ortamları için genellikle açık renk tonları tercih edilmelidir.

Banyolardaki temel eylem alanları; yıkanma- duş alma eylem alanı, tuvalet-boşaltım-temizlik eylem alanı, el yüz yıkama-kişisel bakım eylem alanı ve depolamadır. Banyolarda mekansal organizasyonu yönlendiren temel faktörler eylemlerin yapılış sırası, yapılış biçimi ve yapılış sıklıklarıdır.

Banyolar ev kazalarının en yoğun yaşandığı mekanlardan biridir. Banyolardaki en yaygın problem kayıp düşme sonucu yaralanmadır. Bu risk yaşlı bireyler için daha da yüksektir. Bu sebeple bu mekanların tasarımında emniyet faktörü ilk sırada yer alır.

Banyoların tasarımında göz önünde bulundurulması gereken gereksinmelerden bir diğeri mahremiyet gereksinmesidir. Bunun için mekanı kullanırken bireylerin bağımsız hareket edebileceği şekilde tasarımda doğru malzemelerin seçilmiş olması, lavabo, klozet, duş bölgesinin doğru detaylandırılması ve bu ekipmanların boyutsal özelliklerinin kullanıcılara uygun olması çok önemlidir.

Banyolardaki donatım elemanları eylemlerin yapılış biçimleri, sırası ve bu eylemleri yaparken gerekli alanlar ve bu donatım elemanlarına rahat erişim için gerekli sirkülasyon alanları göz önünde bulundurularak yerleştirilmelidir.

Banyolarda yer döşemesi kaygan olmayan bir malzemeden seçilmelidir. Banyolarda lavabo, klozet ve duşu kullanırken yaşanacak sıkıntıları engellemek ve bu ekipmanların rahat kullanımını sağlamak için uygun noktalara tutunma barları monte edilmelidir. Tutunma kolları kolay kavranabilecek kesitte olmalı ve zeminden 90-100 cm yüksekliğe yerleştirilmelidir.

Konutlarda yatay sirkülasyon alanları hol ve koridorlar, düşey sirkülasyon alanları ise merdiven, rampa ve asansörlerdir. Sirkülasyon alanlarının amacına uygun olarak mekanlar arasında rahat ulaşım sağlayacak özelliklerde tasarlanması temel kuraldır. Burada emniyet faktörü de göz önünde bulundurularak tasarımda doğru malzeme, doğru detaylar ve doğru boyutlandırmaya dikkat edilmelidir. Sirkülasyon alanlarında aydınlatma seviyesinin yeterli olması ve anahtarların rahatlıkla ulaşılabilir bir konumda yer alması önemlidir.

Koridorlar en az 110-120 cm genişliğinde olmalı zemin kaymaz bir malzeme ile kaplanmalıdır. Gerek duyulması durumunda koridor boyunca duvarlara tutunma barları monte edilebilir. Odalara ve mekanlara geçişte eşik olmaması tercih edilmekle birlikte zorunlu olduğu durumlarda eşik yüksekliği 1,5 cm’yi aşmamalıdır.

Mekansal organizasyon hem mekânlar arası ilişkinin doğru kurgulanması hem de tek mekân ölçeğinde o mekânın işlevine bağlı olarak doğru örgütlenmesi ile ilgilidir. Mekanların konut içindeki konumu belirlenirken mekânların kullanım amacı göz önünde bulundurulmalıdır.

Tek mekan ölçeğindeki düzenlemelerde ise yine mekanın işlevi yani mekanda gerçekleşecek eylemlere bağlı olarak; mekan büyüklüğünün yeterli olmasına, eylemlere ve kullanıcısının özelliklerine uygun donatı ve ekipman seçimi/tasarımına, sirkülasyonun yeterli ve doğru detaylandırılmış olmasına dikkat edilmelidir.

Kullanım amacı yani işlevine bağlı olarak mobilya ya da ekipman tasarımında /seçiminde temel kriterler, işlevsellik, kullanım kolaylığı ve erişebilirlik olarak sıralanabilir. Bu bağlamda ergonomik tasarım için herhangi bir mekanda kullanılan sabit ya da hareketli donatılar/mobilyalar, ekipmanlar, hem hizmet ettikleri işleve hem de kullanıcısının antropometrik özelliklerine (beden biçimleri, hareket sınırlılıkları, antropometrik, duyusal, algısal boyutları) uygun olarak detaylandırılmalıdır.

Ergonomik iç mekan tasarımında mekânın işleviyle doğrudan ilişkili olarak fiziksel konfor koşullarının kullanıcının fiziksel ve algısal özelliklerine uygun olması önemlidir. Fiziksel çevre faktörleri görsel, işitsel ve ısısal konfor olarak üç başlıkta ele alınabilir.

  • Görsel konfor doğal ve yapay aydınlatmaya ilişin tasarım kararlarıyla birlikte mekândaki malzeme, renk, doku özellikleriyle ilişkili tüm estetik unsurları kapsamaktadır.
  • İşitsel konfor hem mekanlardaki işitsel mahremiyeti sağlamaya yönelik yalıtım önlemleri hem de akustik detaylar ile ilgilidir.
  • Isıl konfor ise, işlevine bağlı olarak mekânlarda ihtiyaç duyulan uygun sıcaklık, nem gibi değişkenlerin kontrolünü sağlamaya yönelik ısıtma- soğutma-havalandırma sistemlerin doğru seçimi ve tasarımını kapsamaktadır.

Kaynakça:

  1. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/347167
  2. https://www.ttb.org.tr/dergi/index.php/msg/article/download/493/470
  3. https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/css45.pdf
Sohbet Başlat
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?