Bizi Ziyaret Edin
Beylikdüzü
Çalışma Saatleri
Pazartesi - Cuma : 08:00 - 17:00

Psikiyatrik Rehabilitasyon Nedir?

Ruhsal bozukluk nedeniyle tedavi gören herkes, potansiyel olarak rehabilitasyon hizmetlerine gereksinim duyar.

Psikiyatrik rehabilitasyon, tıpkı fiziksel rehabilitasyon gibi, ruhsal hastalıklan nedeniyle bireylerde meydana gelen olumsuz yaşantıları ve temel yaşam becerilerini etkileyen kısıtlılıklan ortadan kaldırmayı veya azaltmayı sağlar.

Psikiyatrik rehabilitasyonun amacı; Ruhsal bakımdan hastalığı olan bireylerin toplumsal, mesleksel, eğitsel ve aile içindeki rollerini hiç değilse profesyonel yardım altında başarabilmelerini sağlamak için toplumsal destek sağlama ve beceri geliştirmektir.

Psikiyatrik rehabilitasyon, ciddi ruhsal hastalığı olup, tedavi edilmiş insanlara kendi toplumlarında yaşamak, öğrenmek ve çalışmak için yeni olanaklar sağlama gereksiniminden doğmuştur. Psikiyatrik rehabilitasyon programları, psikiyatri hastanesinden taburcu olan hastalara bağımsız olarak yaşamalarını arnaçlayacak şekilde, ihtiyaç duyulan becerileri kazanmalarına ve çevresel kaynakları kullanmalarına yardımcı olan bir hizmettir.

Psikiyatrik rehabilitasyonda üç temel girişim kullanılır

 1. Bireyin gücünü ve potansiyelini geliştirme,
 2. Yaşam becerilerini öğretme,
 3. Çevre desteklerini artırmadır.

Psikiyatrik Hastalıklar Nelerdir?

 • Şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar (Şizofreni, Şizofreniform Bozukluk, Kısa Psikotik Bozukluk)
 • Delüzyonel (hezeyanlı, sanrılı) Bozukluk
 • Şizoaffektif Bozukluk
 • Duygudurum Bozuklukları (depresif bozukluk, bipolar (iki uçlu) bozukluk…)
 • Anksiyete Bozuklukları (yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu, özgül fobiler(köpek, karanlık, yükseklik, iğne vb)…)
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Tik Bozuklukları
 • Dürtü Kontrol Bozuklukları (trikotillomani, kleptomani, piromani…)
 • Somatoform Bozukluklar (Bedensel Belirti Bozukluğu)
 • Hipokondriyazis (Hastalık Anksiyetesi Bozukluğu)
 • Disosiyatif (konversif) Bozukluklar
 • Yeme Bozuklukları (Anoreksiya nervoza, Bulimia nervoza)
 • Uyku Bozuklukları
 • Uyum Bozuklukları
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Cinsel İşlev Bozuklukları şeklindedir.

Bunların yanısıra genellikle çocukluk çağında başlayan diğer ruhsal bozukluklar;

Ayrıca yaşlılık döneminde; Demans ve Alzheimer gibi nöropsikiyatrik bozukluklar görülebilmektedir.

Kaynakça:

 1. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/836171
Sohbet Başlat
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?