Bizi Ziyaret Edin
Beylikdüzü
Çalışma Saatleri
Pazartesi - Cuma : 08:00 - 17:00

Serebral Palsi Nedir?

Serebral Palsi
Serebral Palsi

Serebral Palsi (SP), immatür beyinde bir lezyon sonucu ortaya çıkan ve beynin gelişimini etkileyen bir grup hareket ve postür bozuklukları ile karakterize bir gelişimsel bozukluktur. Prenatal, natal veya postnatal dönemde ortaya çıkabilir ve kas-iskelet, vestibuler, somatosensoriyel, vizüel, kognitif sistemlerde sekonder bozukluklara neden olabilir. SP’li çocuklar nöromuskuler defisit, motor kontrol eksikliği, anormal kas tonusu, etkilenmiş koordinasyon ve denge problemi ile karşı karşıyadırlar. Bu tür bozukluklar çocuklarda hareket yetersizliği ve denge bozukluğuna sebep olabilir.

Merkezi Sinir Sisteminde meydana gelen hasara bağlı kas-iskelet, sinir ve duyu sisteminin etkilenimi ile beraber epilepsi, mental problemler, görsel-işitsel etkilenim, konuşma bozuklukları, oral motor problemler ve ağrı gibi sorunlar da eşlik etmektedir.

Görülme Sıklığı

SP ile ilgili prevelans çalışmaları incelendiğinde, sayının 1000’de 2-3 olduğu belirlenmiştir. Türkiyede ise Serdaroğlu’ nun yaptığı bir çalışmaya göre SP’li çocuklarda bu oran 4.4 olarak verilmekte ve nedenleri arasında akraba evlilikleri, hamilelik evresinde geçirilen hastalıklar, bebekler için yoğun bakım şartlarının yetersiz olması veya beslenme problemleri gibi nedenler yer almaktadır.

Etiyolojik Faktörler

Serebral Palsi
Serebral Palsi

Serebral Palsinin etyolojisi birçok faktöre dayanır. Serebral Palsi nedenleri arasında: konjenital, genetik, anoksik, travmatik, metabolik faktörler yer almaktadır. Beynin aldığı yara prenatal (%50-60), natal (%30-40) veya postnatal (%10-15) nedenlere bağlı ortaya çıkabilir. Çoğunlukla prematüre doğum, doğumda yaşanan travma veya düşük doğum ağırlığı gibi nedenler önemli etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır.

 •  Prenatal nedenler: Konjenital bozuluklar, asfiksi ve erken doğum bebeğin gelişmiş boyunca ortaya çıkabilen sorunlardır ve major komponent değerine sahiptirler. Özellikle düşük doğum ağırlığı ile doğan infantlarda periventriküler lökomalazi (PVL), periventriküler hemoraji veya serebral enfarktüs ilk nedenler arasındadır. Normal doğum ağırlığı ile doğan infantlarda ise temel neden hipoiskemik ensefalopati olarak bilinmektedir. Diğer nedenler: enfeksiyonlar, metabolik bozuluklar, toksinler ve az da olsa genetik bozukluklar da eşlik etmektedir.
 •  Perinatal nedenler: Prematürelik, düşük doğum ağırlığı, kordon dolanması, vajinal kanama, şiddetli hipoglisemi, sarılık, şiddetli neonatal enfeksiyon veya hipoksi Serebral Palsi’li çocuklarda doğum sırasında oluşan nedenler arasındadır. Sistematik çalışmalarda Serebral Palsi, ensefalopati ile ilişkili bulunmuştur ve bu çocuklarda intrapartum hipoksi’den kaynaklı amniyotik sıvının mekonyum ile boyanması da bu etkenler arasında olabilir.
 •  Postnatal nedenler Bu grupta ise çoğunlukla enfeksiyon ve yaralanmalar yer almaktadır. Hipoglisemi, MSS enfeksiyonu, hipoksik iskemi ensefalopati gibi faktörler yer alırken bazı ülkelerde ise menenjit, septisemi, malaria gibi faktörler de eşlik etmektedir. Ayrıca motor taşıtları veya araba kazaları, serebrovasküler yaralanmalar veya konjenital malformasyon için yapılan cerrahiler de postnatal nedenler arasında sayılabilir.

Serebral Palside Sınıflandırma

Serebral Palsi’de sınıflandırma klinik tipe ve etkilenen vücut kısımlarına, motor bulgular, etkilenim şiddeti ve varolan patolojiye göre yapılmaktadır. Avrupa Serebral Palsi İzleme Grubunun (Surveillance of Cerebral Palsy in Europe SCPE) hazırladığı ve uyguladığı ve çocuklardaki hareket ve postür bozuluklarını göz önüne alan bu sınıflandırma şu şekildedir:

 1. Spastik Tip (Bilateral ve Unilateral)
 2. Diskinetik Tip (Korea-Atetoid, Distonik veya her ikisi (%20)
 3. Ataksik Tip (%10)
 4. Mix Tip
 5. Sınıflandırılmayanlar

Serebral Palsi’li olguların çoğu Spastik Tip sınıflandırmasında yer almakta ve %70’e varan bir orana sahiptirler. Spastisite piramidal sistemindeki etkilenime bağlı ortaya çıkarken, atetoz, korea-atetoz, distoni gibi bozukluklar ekstrapiramidal sistemin etkileniminden kaynaklanmaktadır. Ataksi tablosu ise serebellumun etkilenimi ile oluşmaktadır.

Ekstremite dağılımına göre SP’nin sınıflanması: dipleji, kuadripleji, hemipleji şeklindedir.

Kaynakça:

 1. Soyuer, F, Türkmen, M, Cankurtaran, F, Şırayder, U, Öztürk, A. (2018). Adölesan diparetik ve hemiparetik serebral palsililerde dinamik denge ve vücut kütle indeksi ile ilişkisi. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 5(1), 53-58. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jetr/issue/37256/430456
 2. Gergi, Z,. Spastik Serebral Palsili Çocuklarda Denge Bozukluklarının Aktivite ve Katılım üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017.
 3. Özal C. Serebral palsili olguların postüral kontrol ve reaksiyonlarının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı. Yüksek Lisans Tezi. 2012.
Sohbet Başlat
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?