Bizi Ziyaret Edin
Beylikdüzü
Çalışma Saatleri
Pazartesi - Cuma : 08:00 - 17:00
Şizofreni

Şizofreni Nedir?

Şizofreni daha çok genç yaşlarda başlayan, her iki cinste de eşit olarak ortaya çıkar, her toplumda ve her sosyoekonomik düzeydeki bireyde görülebilen, özellikle düşünce, algı ve duygulanım alanlarında bozulmalarla seyreden bir beyin hastalığıdır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne gören çok yıkıma sebep olan ve kişinin işlevselliğini bozan hastalıkların başında şizofreni gelmektedir.

Şizofreni’nin Kronik Özellikleri

Şizofreni
Şizofreni

DSM-V-TR’e göre tanı ölçütleri;

Aşağıdaki belirtilerden ikisinden her biri, bir aylık bir sürenin önemli bir kesiminde bulunur. Bunlardan en az birinin 1, 2 ya da 3 olması gerekir.

 1. Sanrılar
 2. Varsanılar
 3. Dezorganize konuşma
 4. Dezorganize davranış ya da katatonik davranış
 5. Negatif belirtiler
 6. İş, kişilerarası ilişkiler ya da kendine bakım gibi, bir ya da birden çok ana alanda işlevsellik düzeyi bozulmuştur
 7. Bu bozukluğun belirtileri en az 6 ay sürer. Bu sürenin en az bir aylık dönemi A tanı kriterlerini kapsamaktadır.
 8. Şizoaffektif bozukluk ya da psikoz özellikleri gösteren depresyon ve bipolar bozukluk dışlanır.
 9. Bu bozukluk, bir maddenin ya da başka bir sağlık durumunun fizyolojiyle ilgili etkilerine bağlanamaz.
 10. Otizm açılımı kapsamında bir bozukluk ya da çocuklukta bir iletişim bozukluğu öyküsü varsa, şizofreni tanısı konulabilmesi için gerekli diğer belirtilerin yanı sıra belirgin sanrılar ya da varsanılar da en az bir aylık bir süreyle varsa, ayrıca şizofreni tanısı da konur.

Şizofreni’de Pozitif Belirtiler

Pozitif belirtiler gerçekliğin bozulması sonucunda oluşan hezeyan(sanrı) ve halüsinasyonlara(varsanı) işaret etmektedir.

Psikoz ve dağınıklık(dezorganizasyon) olmak üzere iki grupta incelenirler.

Psikoz’un ortak özelliği, gerçeği değerlendirmenin bozulmasıdır.

Dağınıklık ise, konuşmada, duygulanımda ve davranıştaki anlaşmazlık, tuhaflık ve uygunsuzluklar, kişinin sosyal kurallara aykırı davranışlarıdır(kendi kendine gülme veya konuşma vs.).

Şizofreni’de Negatif Belirtiler

 1. Avolisyon – istek/irade kaybı
 2. Anhedoni – zevk alamama
 3. Asosyalite – sosyal geri çekilme
 4. Aloji – konuşmanın fakirleşmesi
 5. Duygulanımda düzleşme

Şizofrenide Yaşanan Zorluklar Nelerdir?

 • Günlük yaşam aktivitelerini yerine getirememe,
 • Kişiler arası ilişkilerde bozulma,
 • Bilişsel bozulmalar,
 • Eşlik eden depresyon,
 • Toplumsal aktivitelerde zorluk,
 • Öz bakımı yerine getirmede zorluk,
 • İletişim problemleri,
 • Bütçe yönetiminde zorluklar,
 • Sorun çözmede zorluklar,
 • Sürekli uyku hali,
 • Toplu taşıma kullanmada zorluk,
 • Kendi başına dışarı çıkma,
 • Ev işi yönetiminde zorluk,
 • Eğitimlere devam etmede zorluk,
 • Damgalanma,
 • Mesleki uyumun bozulması,
 • İstihdam problemleri,
 • Rutinleri yerine getirmede zorluk,
 • Zaman yönetimi.

Kaynakça:

 1. Kocal Y, Karakuş G, Sert D. Şizofreni: Etyoloji, klinik özellikler ve tedavi. Archives Medical Review Journal. 2017; 26:251-67.
 2. Summakoğlu, D , Ertuğrul, B . (2018). ŞİZOFRENİ VE TEDAVİSİ . Lectio Scientific , 2 (1) , 43-61 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/lectiosc/issue/39038/457696
 3. Tıpta Uzmanlık,Yeni başlangıçlı şizofreni hastalarında çalışma beleği, dikkat ve inhibisyon süreçlerinin olaya ilişkin potansiyelerle incelenmesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri, 2005.
Sohbet Başlat
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?